Osnovni poticaj za izlazak ovog portala!

Sve je veća potreba ljudi za pozitivnim aspektima života, svjesnog rasta, a i duhovnog uzdizanja, ta potreba za istinom koja je ovdje, ali opet tako daleko, ona svima znana ali. puno puta nedostižna. Svijest ljudi se polako i konstantno diže, nailazi na manipulativne snage koje je opet odvlače i usmjeravaju na najduži put. To su principi 3D dualnosti, koje moramo znati i osvijestiti, kako bi mogli dalje kročiti naš put ka zadanom cilju. Ako omogućimo svakom biću da spozna sebe i sve oko njega kao jednu nedjeljivu cjelinu tada smo dobili esencijalnu i pozitivnu energiju zajedništva i ljubavi svih prema svima i svemu. To je osnova istine ovog dualnog svijeta i kao takva je potpuno funkcionalna. Mi smo Ti kreatori i moćna božanska bića, koja imaju moć odluke i realizacije svega što želimo, bilo to pozitivno ili negativno. Mali dio duša je toga potpuno svjesna dok je većina duša uhvaćena u suptilnu mrežu iluzija, gdje se konstantno konfrontira sa zakonima dualnog svijeta i ponavlja ispite koje je već davno riješila no ne i osvijestila. Mi smo ovdje samo jedan od pomoćnika koji pomažu zainteresiranim dušama kročiti taj najkraći put ka najvišem osobnom cilju, kroz svjesni i ciljni rad na sebi.
Kada shvatimo da ljubav prema sebi samom, otvara i sva druga vrata pozitivnih aspekata u neizmjernom obilju na svim nivoima, tada više neće postojati nikakvih prepreka da se popnemo stepenicu više, ka istinskoj sreći, božanskoj ljubavi i zajedništvu svih duša. Zbog toga je važno da osjetimo, što je to u nama i damo mu potpuno povjerenje beskrajnu slobodu i neizmjernu božansku ljubav.

Snaga i potpuni uspjeh je u zajedništvu svih nas. Kada iskusimo istinsku ljubav prema sebi, tada možemo biti sigurni da razumijemo što smo, tko smo i kuda idemo. Sada je pravo vrijeme da to i učinimo.