Poruke istina

Poruka Istina 2

Najteže je priznati da se bojimo promjena. Bilo što se mijenja u našem životu a što unaprijed ne znamo i što ne možemo sami mentalno predvidjeti i kontrolirati. Tada nastaju nesigurnosti, dvojbe, strahovi, nepovjerenja.
Poruke istina

Poruke - Istine 1

Ponekad mi dolaze svakojake, ideje, misli, razmišljanja ili Poruke. One imaju svoje određeno mjesto, svoju namjenu i ozbiljnu namjeru. Za neke od vas su ove poruke važne, za druge su vrlo važne. A za neke od vas, su ovdje rješenja i odgovori…
Poruke-svjesnosti

Kratke poruke Božanskih istina za naše osviještenje 3. Dio

(17. - 25.) 17. Dan osviještenja je dan kada se možemo uvjeriti, da su iluzije materijalne na svakom nižem nivou svijesti. Sad konačno znam što imam u rukama!
Poruke-svjesnosti
,

Kratke poruke Božanskih istina za naše osviještenje 2. Dio

(9. - 16.) 9. Dan osviještenja, je dan slavlja. Slavimo dan odluke da smo svjesno krenuli najkraćim putem ka potpunom osviještenju. Ja jesam, jer radim na tome da jesam. Ja rastem jer radim na tome, da rastem. Ja živim da rastem, ja živim svjesno i rastem. Kako je lijepo svjesno živjeti i rasti.
Poruke-svjesnosti

Kratke poruke Božanskih istina za naše osviještenje 1. Dio

Ovdje su kratke poruke božanskih istina, za svaki dan po jedna. Ako ih uspijemo osvijestiti, oslobođeni smo svih ovozemaljskih stega. Slobodni smo svjesno preči u više razine svijesti i svjesnosti Božanskih svjetova.